Minkema College | Home

Overstappen

Als dat mogelijk of wenselijk is, kan een leerling aan het eind van een schooljaar overstappen naar een andere afdeling, bijvoorbeeld van 3 atheneum naar 4 havo of van 3 gymnasium naar 4 atheneum. Ook een overstap naar het vmbo op Stein behoort tot de mogelijkheden. Bij een gymnasiumleerling wordt een overstap naar 2 of 3 atheneum bij uitzondering toegestaan: een keuze voor het gymnasium geldt in principe ten minste tot en met leerjaar 3. Overleg tussen school, leerling en ouders is in alle gevallen vanzelfsprekend.