Minkema College | Home

Landelijke rekentoets

De overheid wil dat leerlingen in het voortgezet onderwijs beter leren rekenen. Vanaf dit schooljaar moeten alle examenkandidaten havo en vwo daarom een rekentoets maken. De toets wordt afgenomen in maart, met een inhaalmogelijkheid in juni. Hoe de rekentoets meetelt voor je eindexamen, hangt af van het jaar waarin je examen doet.

De toets
Je hebt 2 uur de tijd om 60 vragen te maken. Dat doe je achter de computer. Bij een deel van de vragen mag je een rekenmachine gebruiken. Laat je eigen rekenmachine thuis; er staat een digitale rekenmachine op het scherm.

Voorbereiding
In de onderbouw is er in alle wiskundelessen structureel aandacht voor rekenvaardigheden. De docenten van andere vakken weten hoe jij daar de rekenvaardigheden krijgt aangeleerd. Dat staat in het ‘stijlboek rekenen’. Zij gebruiken dus dezelfde manieren. Zat je vorig jaar in 3 havo of vwo, dan heb je al geoefend met een toets die op de echte rekentoets lijkt. Afhankelijk van het resultaat moet je dit jaar een verplichte rekenmodule volgen of werk je thuis op de computer aan rekenvaardigheden. In dit laatste geval krijg je op afstand begeleiding van een docent.

Doe jij examen in of na 2016?
Voor jou worden de regels strenger. Je hebt twee kansen om de rekentoets te halen. In het voorexamenjaar (4 havo en 5 vwo) heb je de eerste kans om de toets te maken. Daarna heb je nog één herkansing in het examenjaar. Voor jou telt het toetsresultaat wél mee voor je eindexamen. Vanaf het schooljaar 2015-2016 zijn er vier kernvakken: Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen. Je mag hiervoor maximaal één 5 halen.