Minkema College | Home

Rapporten en overgaan

De docenten zetten de resultaten van al hun leerlingen in Magister. Jij en je ouders kunnen op elk moment zien hoe je ervoor staat. Ook je mentor houdt geregeld de vinger aan de pols.

Rapporten
Het schooljaar is verdeeld in zes periodes. In de onderbouw ontvang je steeds na twee periodes een rapport. Dat zijn dus drie rapporten per jaar. In de bovenbouw krijg je het eerste rapport na de derde periode en het laatste rapport aan het eind van het schooljaar (dus twee rapporten per jaar).

Naar de tweede
In de loop van de brugklas h/v bepalen we op welk niveau je verdergaat: havo, atheneum of misschien toch gymnasium of vmbo-t. De docenten geven hierover in maart een voorlopig advies en nemen in juli een definitief besluit. Je krijgt deze informatie schriftelijk mee naar huis. De atheneum- en gymnasiumbrugklas zijn uitzonderingen. Zit je in een van deze klassen, dan ga je in principe door naar de tweede klas atheneum respectievelijk gymnasium.

Overgaan
Of je overgaat, bepalen we aan de hand van overgangsnormen. De overgangsnormen kun je hiernaast downloaden. Naast je cijfers weegt het advies van je docenten mee. Zij kijken naar zaken als inzicht, zelfstandig werken, omgang met huiswerk, werkhouding, tempo en motivatie. In de bovenbouw zijn de overgangsnormen een aanvulling op Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA).

Zittenblijven
Je mag niet twee keer achter elkaar blijven zitten. Niet in hetzelfde jaar (bijvoorbeeld twee keer in leerjaar 2), maar ook niet in twee opeenvolgende leerjaren (bijvoorbeeld leerjaar 2 en 3). In de brugklas mag je in principe helemaal niet blijven zitten.

In de examenklas
In het examenjaar houdt de mentor je resultaten goed in het oog. Hij of zij zal je coachen waar mogelijk. Drie keer per jaar overlegt de mentor met de afdelingsleider over jouw resultaten. Als dat nodig is, neemt de mentor vervolgens contact met je ouders op. Je krijgt in de examenklas driemaal een overzicht van je resultaten.