Minkema College | Home

Onderwijsaanbod

Bij ons op school kun je drie leerwegen volgen.

  • De havo duurt vijf jaar. Een havodiploma biedt toegang tot het hbo.
  • Het atheneum duurt in totaal zes jaar. Met een atheneumdiploma kun je gaan studeren in het hbo of in het wetenschappelijk onderwijs.
  • Ook het gymnasium duurt zes jaar. Het leidt op voor het hbo of wetenschappelijk onderwijs. In de onderbouw volgen alle leerlingen Grieks en Latijn. In de bovenbouw houd je ten minste één klasssieke taal.

minkemadoorstroomschema def