Minkema College | Home

Zorgcoördinator

Wanneer mentor en afdelingsleider de indruk hebben dat je meer ondersteuning nodig hebt, brengen zij dit onder de aandacht van de zorgcoördinator. Soms is het voldoende om een paar gesprekken te voeren met een van de leerlingbegeleiders. In andere gevallen is er specifieke ondersteuning nodig of adviseren we je mee te doen aan een training, zoals de faalangsttraining of sociale-vaardigheidstraining. Dit zijn oplossingen binnen de reikwijdte van de school.

Als er binnen de school geen oplossing is voor het probleem kan de zorgcoördinator en/of mentor je zorgvraag voorleggen aan:

  • De schoolorthopedagoog
    De schoolorthopedagoog kan een gesprek of onderzoek adviseren. Als je extra aandacht of begeleiding nodig hebt, leggen we dit vast in een ontwikkel perspectief plan (OPP), dat regelmatig wordt geëvalueerd of bijgesteld. Dit alles gebeurt in goed overleg met je ouder(s).
  • Het Zorg Advies Team
    Dit team bestaat uit de jeugdarts van de GGD, de schoolorthopedagoog, iemand van het jeugdloket Woerden, jeugdhulpwerker, de leerplichtambtenaar en de wijkagent. De zorgcoördinatoren organiseren zes keer per jaar een overleg met het Zorg Advies Team. Bij het inschakelen van het Zorg Advies Team krijgen je ouders bericht van de mentor.

Beheren  ondersteuningsplan
Verder beheren de zorgcoördinatoren het ondersteuningsplan (voorheen zorgplan genoemd) van de school. In dit ondersteuningsplan komen de diverse  vormen van ondersteuning aan bod. Tot slot neemt de zorgcoördinator samen deel aan overleg van het Samenwerkingsverband Utrecht-West.

Contact
Zorgcoördinator Brugklas en Havo: mevr. Martine Veling.
Zorgcoördinator VWO: mevr. Wilhelmien Berk.

Gebruik voor contact het contactformulier.