Minkema College | Home

Vertrouwenskwesties

Het komt helaas voor dat mensen op het werk, thuis of op school lastig gevallen worden. Het hoort tot onze taak ervoor te zorgen dat iedereen zich veilig kan voelen op school.

Eerste opvang
Kom je in aanraking met seksuele intimidatie, agressie of geweld, dan kun je voor eerste opvang terecht bij de leerlingbegeleiders. Zij beoordelen, in overleg met de zorgcoördinator, of een externe vertrouwenspersoon betrokken moet worden. In dat geval verwijzen zij jou op korte termijn door. Is de situatie bedreigend, dan zijn wij als school verplicht je ouders te informeren en/of hulpverlening in te schakelen.