Minkema College | Home

Pesten

De school beschikt over een pestprotocol. Wanneer een leerling, medeleerlingen of docenten het signaal opvangen dat er gepest wordt, vragen wij de mentor op te treden. Uiteraard is iedere situatie anders. Daarom is er altijd sprake van maatwerk. Er zijn drie uitgangspunten:

  • Pesten doen wij niet op school.
  • Pesten is iets anders dan plagen. Omdat pesten en plagen nog wel eens door elkaar worden gehaald, is het belangrijk goed uit te zoeken wat er precies speelt. Soms wordt een plagerij ervaren als een pesterij, terwijl dat niet zo is bedoeld.
  • Zowel met de pesters als de gepeste worden afspraken gemaakt. Wij hebben gemerkt dat het belangrijk is om naar beiden te luisteren en beiden verantwoordelijkheid te geven in het oplossen van het probleem. Door gedragsregels af te spreken waar iedereen zich aan moet houden, is de kans het grootst dat het probleem wordt opgelost.

Sinds dit schooljaar is mevr. Martine Veling pestcoördinator bij ons op school. Zij kan indien nodig met de mentor meedenken.