Minkema College | Home

Dyslexiebeleid

Dyslexie kan het leren flink lastig maken. Bij een vermoeden van dyslexie neemt dyslexiecoördinator dhr. Dick van Manen jou een test af. Wijst de uitkomst in de richting van dyslexie, dan adviseren wij remedial teaching. Na een halfjaar remedial teaching (extern) kan je een dyslexieonderzoek doen, waarbij mogelijk dyslexie wordt aangetoond.

Dyslexiepas
Heb je bij binnenkomst in de brugklas al een dyslexieverklaring, kan je extra ondersteuning krijgen om de overstap te vergemakkelijken. Bij het dyslexie-inloopuur kan je onder andere geholpen worden bij het omgaan met de talen Frans en Engels en het lezen van grote teksten. Ook is er aandacht voor je sociale positie: ervoor uit durven komen dat je dyslectisch bent, afspraken maken met docenten, aanspraak maken op dyslexiebeleid. Je krijgt een dyslexiepas waarop je rechten en plichten staan. Zo’n recht is bijvoorbeeld extra tijd bij toetsen.

Ontheffing
In de bovenbouw kan de schoolleiding in uitzonderlijke gevallen ontheffing geven voor de verplichte tweede moderne vreemde taal, voor zover dat past binnen de wettelijke kaders en ons schoolbeleid.