Minkema College | Home

Ondersteuning voor de leerling

Gaat het goed met jou op school? Voor het antwoord op die vraag kijken we niet alleen naar je  cijfers, maar ook naar je gedrag en je sociaal-emotioneel functioneren. Als je resultaten achterblijven bij je capaciteiten, komt dat vaak doordat je niet lekker in je vel zit of door  persoonlijke problemen. Die belemmeren je bij het leren, maar meer nog in de overtuiging dat je iemand bént. Graag denken we mee welke ondersteuning wij op school kunnen bieden zodat het weer beter met je gaat.

Zorglijn
De mentor is de spil in de leerlingbegeleiding. Hij of zij leert jou in de loop van het jaar steeds beter kennen. Jij en je ouders kunnen met vragen en problemen altijd bij de mentor aankloppen.

  • Zit je met iets dat je niet met de mentor wil of kan bespreken, dan bieden de leerlingbegeleiders een luisterend oor. Er zijn drie leerlingbegeleiders: dhr. Willem van Genderen, mevr. Ria Scheffer en mevr. Abda Eddaoudi.
  • Constateert de mentor (met je ouders) dat het niet goed met je gaat, dan bespreekt de mentor dit met de afdelingsleider. De zorgcoördinator wordt gevraagd mee te denken en maakt met de mentor een plan om te zorgen dat jij de juiste  ondersteuning krijgt. De school kan voor extra begeleiding en/of specifieke trainingen een vergoeding vragen.

Samenwerkingsverband
Alle scholen in Woerden en omgeving werken samen om het voor alle leerlingen mogelijk om een diploma te halen dat past bij hun niveau en mogelijkheden. Meer over dit samenwerkingsverband: www.swvvo-ruw.nl

5 kenmerken van goede ondersteuning

  • De school heeft een belangrijke signaleringsfunctie.
  • Als leerling weet je waar je bij problemen kunt aankloppen.
  • In het zoeken naar de juiste ondersteuning worden je ouders zo veel mogelijk betrokken.
  • Docenten kunnen door kennis van zaken problemen voorkomen.
  • Een school is geen zorginstelling. Als de oplossingen voor problemen buiten ons bereik liggen, zoeken we actief naar geschikte begeleiding buiten school.