Minkema College | Home

Bronnenpagina

Deze mediatheekpagina geeft toegang tot digitale informatiebronnen.
Bronnen die rood zijn weergegeven zijn alleen binnen het netwerk toegankelijk.

Krantenbank
Archief landelijke en internationale dagbladen. Ook kan er gezocht worden in Nederlandstalige tijdschriften en opiniebladen.
Actuele Documentatiebank
Documentatie over meer dan 150 actuele onderwerpen
Literom
Artikelen over Nederlandstalige literatuur vanaf 1900 (hoe werkt dit?)
Uittrekselbank
Verzameling uittreksels en auteursportretten
Jeugdliterom
Artikelen over jeugdliteratuur vanaf 1900
Uittrekselbank Jeugd
Uittreksels van jeugdboeken en auteursportretten
Keesings Historisch Archief
Artikelen over de wereldgeschiedenis vanaf 1945
Grote Winkler-Prins
Studie Winkler-Prins
Grote Winkler-Prins online

 Onderstaande bronnen zijn vrij toegankelijk

Wikikidz
WikiKids is een interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen

Aura online catalogus
Nieuw! Vanuit de luie stoel je boeken reserveren en verlengen!

Geografie
In dit archief zijn alle artikelen uit Geografie vanaf november 2001 terug te vinden.
Inloggevens opvraagbaar aan de balie
Teleblik
Actuele en historische bronnen online beschikbaar voor het onderwijs.
Klik op Inloggen en kies Minkema College

Consumentenbond
Inloggegevens opvraagbaar aan de balie

Wikipedia
Wikipedia is een encyclopedie, waarvan de inhoud vrij beschikbaar is. Iedereen kan hier kennis toevoegen!

Bibliotheek.nl Woerden Centraal Bureau voor de Statistiek