Minkema College | Home

Maatschappelijke stage

Als leerling in het voortgezet onderwijs loop je in totaal minimaal 30 uur maatschappelijke stage (MaS). Dat is wettelijk verplicht, maar wij vinden het ook belangrijk: je stelt je open voor de wereld en zet je in voor anderen. In de vierde klas moet je de stage afronden.

Stagevoorbeelden

 • Vrijwilligerswerk doen in een verzorgingstehuis
 • Kinderen sporttraining geven
 • Meehelpen bij het Leger des Heils
 • Een culturele organisatie ondersteunen
 • Meehelpen in een wijk- of buurthuis
  … enzovoort.

Wie regelt het?
De school en de stagemakelaar helpen je bij het vinden van een stageadres en zorgen voor begeleiding. Je krijgt een inlogcode voor een digitaal systeem waarin je de MaS-vacatures in Woerden kunt bekijken.

Voor instellingen
Jongeren leren veel van een maatschappelijke stage. Er zijn vier doelen:

 • De leerling neemt kennis van de non-profit-sector, een belangrijk onderdeel van de samenleving.
 • De leerling leert samenwerken met vreemden, anderen helpen, verantwoordelijkheid nemen, werken in een rol, resultaatgericht werken en dergelijke.
 • De leerling ontwikkelt een attitude waarbij ook het belang van anderen centraal staat.
 • De leerling leert nadenken over zijn eigen kwaliteiten en tekortkomingen.

Goed om te weten
Biedt u een stagiair van het Minkema College een stageplaats aan? Dan is het volgende van belang.

 • Een leerling kan de stage van 30 uur gedurende het hele schooljaar doorlopen, met als einddatum 1 juni van het schooljaar.
 • De school blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de leerling. Wanneer een leerling met (kwetsbare) cliënten gaat werken, is het wel belangrijk dat u nagaat welke verzekering u voor de cliënten hebt afgesloten.
 • Jongeren van 16 en 17 jaar mogen geen gevaarlijk werk doen.
 • Van u wordt verwacht dat u de leerling een duidelijke en haalbare opdracht geeft. De leerling moet tijdens de stage vragen kunnen stellen. Ook moet u zorgen voor een beoordeling (goed, voldoende, onvoldoende).

Inloggen op de MaSbank

 

Belangrijk

 • Zie je in het overzicht een stage die jou leuk lijkt, klik dan op die stage voor meer informatie en de contactgegevens. 
 • Stage gevonden? Stuur dan een e-mail naar de contactpersoon van de organisatie en geef aan dat je een maatschappelijke stage wilt doen

Meer informatie
Voor alle vragen over de maatschappelijke stage: mevr. Yvonne van Wijk, te bereiken via het contactformulier