Minkema College | Home

Mentoraat

Iedere leerling heeft een mentor. De mentor is de ‘spil’ in de begeleiding en het eerste aanspreekpunt voor jou en je ouders. Wil je de school ergens van op de hoogte stellen, dan begin je bij je mentor. In de bovenbouw is de taak van de mentor vooral die van studiecoach.

Van mentor naar mentor
Een mentor heb je meestal voor een jaar. Maar je hoeft niet elke keer opnieuw te beginnen. De mentor geeft bijzonderheden zoals studieresultaten of medische informatie door aan zijn of haar opvolger.

Minkema-lessen
Van de mentor krijg je ook Minkema-lessen. Dit zijn ingeroosterde uren waarin je met je groep, maar ook persoonlijk, begeleiding krijgt van de mentor. Je leert beter plannen, leren, omgaan met resultaten en kijken naar je toetsresultaten. In de brugklas ligt het accent op leren studeren. In de download (rechts) het boek dat gebruikt wordt bij de minkemalessen in de 1e klassen. In leerjaar 3, 4 en 5 (en 6 op het vwo) staat een aantal lessen in het teken van keuzebegeleiding en oriëntatie op studie en beroep. In de (voor-)examenklassen leer je meer over planning en organisatie met het oog op de examens.