Minkema College | Home

Vakgebonden activiteiten

Excursies
Diverse vakken organiseren excursies. We selecteren deze excursies in overleg met de ouderraad en de medezeggenschapsraad. Daarbij wegen de onderwijskundige waarde, de kosten en de consequenties voor het rooster mee.

Profielwerkstukken
Het profielwerkstuk is de meesterproef die je moet afleggen om te laten zien dat je zelfstandig een onderzoek kunt opzetten, uitvoeren en presenteren. Halverwege het examenjaar presenteren de leerlingen uit de examenklassen hun profielwerkstuk aan hun ouders, leerlingen uit de voorexamenklassen en docenten.