Minkema College | Home

Van de schoolleiding

Door Jouko van der Mast, rector

Na twee weken meivakantie zijn we terecht gekomen in de spannendste weken van het schooljaar.

Onze leerlingen uit 5 havo en 6 vwo hebben twee weken lang hun centraal schriftelijke eindexamens. Het zal voor hen dus weinig vakantie zijn geweest. Daar staat tegenover dat ze voor de meivakantie op grootse wijze hun laatste lesdag vierden met veel sportactiviteiten. In de meest foute outfit hebben ze van het schoolplein een gym gemaakt, van de aula een rollerskatebaan en het gebouw dreunde de hele ochtend op opzwepende muziek om iedereen in beweging te krijgen. En dan de avond van het gala: een avond met een enorm lange aanloop. De stoet aan auto’s, limo’s, brandweerwagens en alles wat nog meer kan rijden stond tot voorbij het station. Zoals de eindexamenkandidaten de rode loper over kwamen lopen op weg naar het gala, zo zullen ze ook de wereld in lopen. Prachtig gekleed, goed gehumeurd en stralend van zelfvertrouwen. Dat is de manier waarop we onze leerlingen graag afleveren aan hogeschool en universiteit. Ik wens hun veel succes bij het examen en de ouders sterkte bij het ondersteunen en oppeppen van hun zoon of dochter.

Nu een grote groep leerlingen onze school bijna gaat verlaten, bereidt een nieuwe lichting brugklassers zich voor op de grote overstap. Van hun kleine vertrouwde schooltje naar dat mooie, maar o zo grote gebouw van het Minkema. We kunnen op de kennismakingsmiddag van 27 juni ruim 280 leerlingen verwelkomen die hun havo-, atheneum- of gymnasiumopleiding bij ons op school gaan starten. Met de komst van deze groep nieuwe leerlingen zal de locatie Minkemalaan volgend schooljaar mogelijk nog iets in leerlingenaantal groeien. Dat zoveel leerlingen voor het Minkema College hebben gekozen heeft ook zijn keerzijde; we krijgen meer leerlingen dan ons gebouw aankan. Ook het volgende schooljaar zullen er klassen zijn die één dag per week les krijgen op onze locatie op de Steinhagenseweg.

En nu we toch vooruitkijken naar het volgende schooljaar wil ik u ook alvast informeren over de vernieuwing van ons onderwijs waar we volop aan werken. We willen onze leerlingen meer keuzemogelijkheden bieden en meer rekening houden met de individuele verschillen tussen leerlingen voor wat de leerbehoefte betreft. We gaan dit vanaf school 2019-2020 aanbieden onder de noemer ‘maatwerk’ en het komt er kortgezegd op neer dat leerlingen gedeeltelijk zelf kiezen waar zij behoefte aan hebben: herhaling, verdieping of verbreding.

U ziet dat we al volop  met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar bezig zijn, maar laten we niet vergeten dat voor  leerlingen geldt dat het schooljaar pas voorbij is als het laatste (overgangs)rapport binnen is. We wensen uw zoon en dochter veel succes bij een succesvolle  afronding van dit schooljaar.