Minkema College | Home

Van de schoolleiding

Door Jouko van der Mast, rector

Laat ik beginnen met u als lezer van dit Minkema Nieuws een goed 2018 toe te wensen.

Het lijkt een wat sobere wens, een goed 2018, en bovendien een enigszins vage. Want wat betekent ‘een goed 2018’? Voor u betekent het wellicht weer net wat anders dan voor mij, en voor mijn collega’s weer wat anders dan voor uw zoon of dochter. En dat is ook precies de bedoeling van deze oprechte wens: u bepaalt zelf wat ‘een goed 2018’ in uw geval betekent. Misschien een gezond jaar. Of een zinvol jaar of een jaar met meer tijd voor uzelf en uw familie of misschien een jaar waarin u die opleiding afrondt of die promotie maakt die u al zo lang koestert. Kortom: ik wens u namens het Minkema College alle goeds voor 2018.
Het is een wat filosofisch begin van het eerste Minkema Nieuws van dit nieuwe jaar. De laatste weken voor de kerstvakantie hebben velen van ons in beroering gebracht en aan het denken gezet. We waren diep geraakt door de zelfdoding van een leerling van ons. We hebben als school geprobeerd de familie, de leerlingen en onze collega’s bij te staan en te begeleiden door mogelijkheden te creëren om elkaar te ontmoeten en te spreken. Daarbij waren ons zorgteam aanwezig, onze afdelingsleiders en ook een medewerker van de GGD. Ik heb gezien hoe waardevol hun inzet is geweest. We hebben u als ouders en verzorgers geïnformeerd via een tweetal brieven, waarop we veel reacties kregen. Veelal waren dit woorden van medeleven, of waarderende woorden over de wijze waarop we u informeerden. Soms ook waren het woorden van verdriet en persoonlijke herinneringen aan een vergelijkbaar voorval in het leven van de mail-schrijver zelf. We hebben alle reacties zoveel mogelijk persoonlijk beantwoord, maar door de hectiek in die weken kan het zijn dat we daar niet voor 100% in zijn geslaagd. Ik wil u daarom ook via deze weg danken voor alle steun en warme woorden die we hebben ontvangen. En ik wens de familie heel veel sterkte met het verwerken van hun verdriet.   
Ondanks deze droevige gebeurtenis hebben we activiteiten zoals het Kerstgala en de Goededoelendag laten doorgaan. Juist deze activiteiten hebben ons zo vlak voor de Kerst veel energie en inspiratie gegeven. Het Spieren-voor-Spieren-huis en alle activiteiten daaromheen hebben een groot bedrag opgeleverd waarmee kinderen met een spierziekte een iets dragelijker leven kunnen leiden. Ook voor deze gulle bijdragen onze dank aan u en uw kinderen.
Op het Centraal Station van Utrecht las ik voor de kerstvakantie de volgende spreuk van Sören Kierkegaard: “Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden, maar het moet voorwaarts worden geleefd”. Daarom kijk ik ook nog graag even vooruit. Op zaterdag 27 januari hebben we de Open Dag aande Minkemalaan. Op deze dag laten we zien wat we als Minkema belangrijk vinden en wat de toekomstige leerlingen van ons kunnen verwachten: een goed georganiseerde school met een prettige sfeer, betrokken docenten, kwaliteitsonderwijs en veel buitenlesactiviteiten. Ik hoop dat u dat herkent en in uw omgeving uitdraagt, zodat we veel aanmeldingen tegemoet kunnen zien!