Minkema College | Home

Toetsweek & magister

Door de afdelingsleiders

De toetsweek staat voor de deur!

Voor klas 1 & 2 is het de eerste van het jaar; klas 3 t/m 6 hebben in november al een toetsweek gehad. De onderbouw heeft toetsen van maandag 15 t/m vrijdag 19 januari; klas 4 en 5 vwo gaan door t/m 22 c.q. 23 januari en de examenklassen t/m 24 januari.
In plaats van gewone lessen staan er toetsuren en (facultatieve) inlooplessen op het rooster (de examenleerlingen hebben alleen SE-toetsen). Het aangepaste rooster staat op de website en zal voor de leerlingen ingelezen worden in hun agenda in Magister. De toetsstof staat voor de onderbouwklassen in de ELO.
Tijdens toetsen is het niet toegestaan je mobiele telefoon, smartwatch e.d. bij je te hebben. Je loopt daarmee het risico een 1 te krijgen voor de toets. Laat je mobiel dus thuis of in je kluis!
De cijferkolommen van Magister zijn in dit soort weken niet zichtbaar, zodat je niet ontmoedigd raakt door een tegenvallend cijfer of juist overmoedig wordt door een goed eerste resultaat. Ook kunnen de docenten op deze manier rustig en zorgvuldig al het werk nakijken, beoordelen en in Magister zetten.