Minkema College | Home

Rapport 1 bovenbouw

Door de afdelingsleiders

In december hebben alle onderbouwleerlingen hun eerste rapport ontvangen. Op 5 februari maken we de balans van het eerste halfjaar op voor de bovenbouwers en leggen we hun eerste rapport vast.

13 t/m 15 februari zullen de docententeams hierover vergaderen. Op 13 en 14 februari gebeurt dat steeds na de grote pauze. Hierdoor zal een aantal klassen op deze dagen wat eerder uit zijn. 15 februari is voor alle leerlingen een vrije dag. 
Voor de onderbouw is 5 februari een peilmoment. De mentoren bekijken samen met de afdelingsleider de ‘tussenstand’ en gaan zo nodig in gesprek met leerlingen en ouders.