Minkema College | Home

Ouderavonden

Door de afdelingsleiders

In februari en maart vinden er voor allerlei leerjaren weer ouderavonden plaats. Hier wordt u te zijner tijd per mail over geïnformeerd en voor uitgenodigd.