Minkema College | Home

Open dag & open lesmiddag

Door Annet van de Wouw, afdelingsleider klas 1

Op zaterdag 27 januari tussen 9.00 en 14.00 uur zetten we de deuren van onze school open voor kinderen en ouders van groep 8.

Zonder hulp van (heel veel) leerlingen kan deze dag natuurlijk geen succes worden. Inmiddels hebben velen zich al opgegeven om op die bewuste zaterdag als ‘ambassadeur van de school’ op te treden. Alle hulp is welkom; de inbreng van leerlingen wordt door de bezoekers altijd hoog gewaardeerd! Heb je nog vragen of wil je je alsnog aanmelden, neem dan contact op met mevr. Joke Snijder (j.snijder@minkema.nl). Op onze site (tab groep 8) is meer informatie over de Open Dag te vinden.
In aansluiting op de Open Dag mogen groep 8’ers met een havo- of vwo-advies op woensdagmiddag 31 januari twee voorbeeldlessen komen volgen. De intekening hiervoor gebeurt digitaal op onze website vanaf de Open Dag. Ze krijgen op deze manier een (nog) betere indruk van onze didactiek en het pedagogische klimaat. Daarmee hopen we hen te helpen bij een bewuste keuze voor de middelbare school.