Minkema College | Home

Belangrijke data

Door de schoolleiding

 

8 t/m 12 jan.

toetsloze week

15 t/m 19 jan.   

toetsweek onderbouw

15 t/m 23 jan.   

toetsweek bovenbouw

15 t/m 24 jan.   

SE-week 5 havo en 6 vwo

22 t/m 26 jan.

activiteitenweek

 

 

27 jan.

Open Dag voor ouders en kinderen van groep 8

29 jan.

start tweede halfjaar

 

vanaf nu 45 minutenrooster op donderdag i.p.v. dinsdag

31 jan.

Open Lesmiddag groep 8

5 feb.

rapport 1 bovenbouw vastgelegd; interne peil onderbouw

5 feb.

inleveren PWS 5 havo & 6 vwo

6 feb.

ouderavond klas 3 (profielkeuze)

13 t/m 15 feb.  

rapportvergaderingen bovenbouw

14 feb.

presentaties PWS 5 havo (19.00 uur)

15 feb.

vrije dag voor leerlingen; rapportvergaderingen bovenbouw

20 feb.

presentatie PWS 6 vwo (19.00 uur)

26  febr. t/m 2 mrt.

voorjaarsvakantie

5 mrt.

huiswerkvrij

6 mrt.

diploma-uitreiking CEM klas 4

7 mrt.

vrije dag voor leerlingen; studiedag personeel

8 mrt.

inhalen/herkansen SE2 5 havo & 6 vwo

8 mrt.

Minkema Nieuws nr. 5 verschijnt op de site

9 mrt.

Minkema Live