Minkema College | Home

Activiteitenweken & lesuitval

Door de afdelingsleiders

De Minkema kent een rijke traditie als het gaat om buitenlesactiviteiten. In januari, na de toetsweek, staat alweer de derde activiteitenweek in de jaaragenda.
We streven er jaarlijks naar om de buitenlesactiviteiten zo veel mogelijk te bundelen in 5 activiteitenweken. Voor elke leerjaar is er in zo’n week wel iets te doen, vaak zelfs meer dan één excursie of project. De vakdocenten zijn hier natuurlijk bij betrokken en kunnen daardoor niet hun reguliere lessen geven. Dit betekent dat er in de activiteitenweken gemiddeld meer lesuitval is dan in gewone lesweken. Over de totale onderwijstijd bestaan er echter geen zorgen. De activiteiten compenseren de lesuitval en op jaarbasis bereiken we doorgaans de voorgeschreven lestijd.