Minkema College | Home

Brugklaskamp

Wat was het toch anders op de basis­school, hè? Je kende iedereen, het was allemaal veel kle­iner, je be­hoorde tot de "groten", je zat meestal in hetzelfde lokaal, je had vrijwel altijd dezelfde juf of meester. Sommige verande­ringen vind je leuk, andere misschien juist niet. Het is vast ook wel wennen dat je je meeste klasgenoten en je men­tor nog niet goed kent.

Tijdens het brugklaskamp komt daar verande­ring in. Vijf dagen trek je intensief met elkaar op. Je krijgt nieuwe vrienden en vriendinnen en je mentor ga je zien als iemand die jou wil helpen.

Het mooiste zou zijn als jouw klas na het kamp een eenheid is geworden, een klas waarin niemand zich buitengeslo­ten voe­lt, waarin iedereen het naar zijn zin heeft. Je zult begrijpen dat een goede sfeer gunstig is voor je studieresultaten, dus een reden temeer om mee te werken aan die eenheid die jouw klas kan worden. Als jullie daarin slagen, kun je een heel fijn brugklas­jaar tegemoet zien. Doe daarom je best, maak er wat van!