Minkema College | Home

Leerlingen 4v maken indruk met overtuigende speeches!

Door Leonie Groenewegen, docent maatschappijleer

Retorica is de kunst van het overtuigen. Dat was dan ook de taak van alle V4-leerlingen tijdens het retoricaproject. En overtuigen deden ze!

Tijdens de lessen Nederlands, geschiedenis, maatschappijleer en klassieke talen leerden de vwo-ers hoe ze het publiek op een schijnbaar natuurlijke manier kunnen meeslepen en overreden.

Gymnasiasten kregen les over klassieke retorica. Leerlingen met geschiedenis in hun pakket, bestudeerden historische redevoeringen en de impact daarvan. Vervolgens schreven alle V4-leerlingen bij het vak Nederlands een klassieke redevoering en bij maatschappijleer werd aandacht besteed aan hoe de redevoering wordt voordragen.

In de voorrondes werden de acht beste speeches geselecteerd. Eenmaal in de aula veranderden de leerlingen in ware politici.

Aan de jury de moeilijke taak om uit deze groep finalisten de beste redenaar te selecteren.

De beste redenaar van het schooljaar 2017/2018 werd Fieke Krijvenaar uit 4vc! Met haar speech over gender en de vooroordelen die daarover bestaan in onze maatschappij wist ze ons te raken.

De publieksprijs ging naar Wout van Zaale met zijn indrukwekkende speech over de gevolgen van klimaatverandering. Gefeliciteerd Fieke en Wout!

Dank voor jullie inzet V4!