Minkema College | Home

De verkiezingen verliezen, maar de formatie winnen

Door Paul Simons, docent maatschappijleer

Op de ene dag hadden we een rechtse coalitie en op de andere dag een linkse. Het kan allemaal bij het formatieproject in de vierde klas.

De hele week bruiste het op de eerste verdieping van de school, die was omgebouwd tot fractiekamers, formatiekamer en een plenaire zaal in de aula waar iedere dag 100 leerlingen vijf uur met elkaar ‘politiek bedreven’ om het spel om de macht te winnen.

De formatie simulatie is een afronding van het eerste domein van maatschappijleer, namelijk parlementaire democratie. De leerlingen moesten de theorie toepassen om in een ‘levensechte’ politieke context een probleem op te lossen; hoe kan ik met andere partijen zo samenwerken, dat ik toch zoveel mogelijk binnenhaal. Er waren interne fractiebesprekingen onder leiding van de fractieleider, er was druk wandelgangenoverleg tussen fractiespecialisten van verschillende partijen en in de formatie kamer onder leiding van twee deskundige formateurs werd gepoogd om een kabinet te smeden. En constant werden de fracties bestookt door de linkse- en rechtse pers en lobby- en actie groepen. Tot in de plenaire zaal eisten burgerlijk ongehoorzame actievoerders het woord. Uiteindelijk werd toch in het plenaire debat het regeerakkoord gepassioneerd verdedigd door de coalitie in ‘‘vak K’ , al werden ze aangevallen door soms woedende oppositiepartijen.

Sommige leerlingen zijn echt talentjes: zijn inhoudelijk sterk, bezitten leiderschapskwaliteiten om de boel bij elkaar te houden en ook debatvaardigheden om de tegenstander in de hoek te zetten. Het formatieproject is een unieke ervaring voor de leerlingen. Ze komen in een totaal andere rol dan waar ze dagelijks op school in zitten. Politieke burgerschapsvorming, zoals dat op weinig scholen in Nederland gebeurt. Kortom, een prachtige dag voor het openbare Minkema- onderwijs.