Minkema College | Home

Algemene informatie

De voorbereiding op het examen loopt als een rode draad door de bovenbouw. Dat geldt ook voor het examen zelf. Je maakt in de bovenbouw op verschillende momenten schoolexamens. Helemaal aan het eind volgt het centrale examen. Zowel de schoolexamens als de centrale examens tellen mee voor je eindcijfers.

Schoolexamens
Voor elk leerjaar in de bovenbouw is er een programma van toetsing en afsluiting, het PTA. Daarin lees je welke onderdelen getoetst worden, hoe de schoolexamens eruitzien en hoe zwaar ze meetellen. Ook staat in het PTA een overzicht van de praktische opdrachten en handelingsdelen (andersoortige opdrachten) die je moet maken.

Profielwerkstuk
Het profielwerkstuk is de meesterproef die je moet afleggen om te laten zien dat je zelfstandig een onderzoek kunt opzetten, uitvoeren en presenteren. Halverwege het examenjaar presenteer je jouw profielwerkstuk aan je ouders, leerlingen uit de voorexamenklassen en docenten.

Meer over jouw examen
Klik voor aanvullende informatie op het leerjaar links in het menu dat voor jou van belang is. Heb je een vraag? Gebruik het contactformulier.