Minkema College | Home

6 vwo

In 6 vwo sluit je de schoolexamens af en doe je centraal examen. Als alles goed gegaan is heb je alle schoolexamens van de 4 & 5 vwo gedaan. Mocht dat nog niet gelukt zijn, breng dan het examensecretariaat daarvan op de hoogte (examensecretariaatmink@minkema.nl) .

Deelnemen aan het centraal examen mag alleen als het volledige schoolexamen afgerond is.

Reglement en PTA

  • Hiernaast vind je het examenreglement met alle regels die betrekking hebben op het schoolexamen (SE) en het centraal examen (CE) Het examenreglement vind je ook in de ELO van Magister bij Bronnen, Gedeelde documenten.
  • In de ELO van Magister bij Bronnen, Gedeelde documenten vind je ook het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting). Van elk vak kun je hierin lezen welke examenonderdelen dit jaar worden getoetst en wat de inhoud en weging is van deze toetsen, praktische opdrachten en handelingsopdrachten.

Belangrijke data schooljaar 2017-2018
Het eindexamenjaar is verdeeld in drie toetsweken waarin toetsen van het Schoolexamen worden afgeno­men. Het jaar wordt afgesloten met het Centraal Examen.
Hieronder zie je een overzicht van data van toetsweken en herkansingen. We streven ernaar om twee weken voor de toetsweek het rooster bekend te maken.

Let op, er zijn altijd wijzigingen mogelijk. Zie voor wijzigingen de jaaragenda.

24 t/m 31 augustus

aanmelden herkansing periode 4 vorig schooljaar

20 september

herkansing periode 4 van het vorige schooljaar

30 oktober t/m 6 november

schoolexamenweek 1

20 t/m 23 november

aanmelden herkansing schoolexamen 1/rekentoets

11 december

herkansing schoolexamen 1

9 t/m 22januari

1e herkansing rekentoets

15 t/m 24 januari

schoolexamenweek 2

12 t/m 15 februari

aanmelden herkansing schoolexamen 2/rekentoets

6 t/m 19 maart

2e herkansing rekentoets

21 t/m 28 maart

schoolexamenweek 3

2 t/m 5 april

aanmelden 3e herkansing rekentoets

24 april

cijfercontrole door leerling van eindcijfers SE

14 t/m 28 mei

centraal examen

8 juni

3e herkansing rekentoets

13 juni

uitslag centraal examen 1e tijdvak

14 juni

11.30 uur sluiting aanmelding herexamen

18 t/m 21 juni

centraal examen 2e tijdvak (herexamens)

29 juni

uitslag centraal examen 2e tijdvak/diploma-uitreiking vwo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*   Kandidaten dienen ook na afloop van het CE beschikbaar te blijven om indien de inspectie daartoe besluit opnieuw examen af te leggen.

Contact
Voor eventuele vragen gebruik je het contactformulier.