Minkema College | Home

4 havo

Vanaf de 4e klas begint je examen. In 4 havo doe je al schoolexamens die onderdeel zijn van het eindexamen.

Reglement en PTA

  • Hiernaast vind je het examenreglement met alle regels die betrekking hebben op het schoolexamen (SE) en het centraal examen (CE) Het examenreglement vind je ook in de ELO van Magister bij Bronnen, Gedeelde documenten.
  • In de ELO van Magister bij Bronnen, Gedeelde documenten vind je ook het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting). Van elk vak kun je hierin lezen welke examenonderdelen dit jaar worden getoetst en wat de inhoud en weging is van deze toetsen, praktische opdrachten en handelingsopdrachten.

Belangrijke data schooljaar 2017-2018
Hieronder zie je een overzicht van data van toetsweken en herkansingen.

Let op, er zijn altijd wijzigingen mogelijk. Zie voor wijzigingen de jaaragenda. 

14 augustus t/m 14 april

schoolexamenperiode 1 t/m 3

30 oktober t/m 6 november

toetsweek in periode 1

15 t/m 22 januari

toetsweek in periode 2

21 t/m 27 maart

toetsweek in periode 3

16 t/m 19 april

aanmeldingsperiode herkansing periode 1t/m3*

25 en 28 mei

herkansing periode 1t/m3*

1 april t/m 5 juli

schoolexamenperiode 4

26 juni t/m 4 juli

toetsweek in periode 4

begin volgend schooljaar

aanmelden en herkansen periode 4

eind juni/begin juli

opstarten profielwerkstuk

*   Na afloop van de 3e toetsperiode mag 1 (herkansbare) SE-toets uit de eerste drie perioden worden herkanst. De herkansing van een toets na de 3e toetsperiode vindt plaats in september van het volgende schooljaar.

Contact
Voor eventuele vragen gebruik je het contactformulier.