Minkema College | Home

Code voor e-mailverkeer

Heeft u een vraag of een probleem, probeert u hier dan in eerste instantie met of via uw kind een antwoord op te vinden. Kiest u er in tweede instantie voor om een e-mail naar een medewerker van school te sturen, benader dan a.u.b. alleen de persoon door wie de vraag of het probleem het gemakkelijkst kan worden beantwoord c.q. opgelost:

verzoek tot kortdurend verlof voor bijvoorbeeld tandarts
(ziekmelden kan uitsluitend telefonisch)
de afdelingsassistent
vak gerelateerde vragen  de docent
vragen m.b.t. de begeleiding of het welbevinden van uw kind  de mentor
vragen over de afdeling of het onderwijs in het algemeen,
verlof voor een dag of langer
de afdelingsleider
problemen van andere aard, klachten   rector en/of plv. rector

Houdt u de e-mail a.u.b. zakelijk en laat emoties achterwege. Onze medewerkers zullen hun best doen de e-mail binnen een week te beantwoorden. Is er haast geboden met uw bericht, dan raden wij u aan om telefonisch contact te zoeken via onze receptie: 0348-484100. In het geval van een ernstig probleem of een klacht is het aanvragen van een gesprek op school de beste optie, zodat er persoonlijke tijd en aandacht is voor hoor en wederhoor.