Minkema College | Home

Aanmelden

Klas 1
Hoe het aanmelden voor leerlingen die naar de eerste klas gaan in zijn werk gaat, lees je hier.

Klas 2 en hoger
Er kunnen oorzaken zijn waardoor je niet aan het begin van de brugklas, maar op een later moment naar onze school komt. Kom je van een andere school, dan kun je in een aantal gevallen instromen aan het begin van een schooljaar.

Tijdslijn
Je kunt je vanaf 1 juni 2017 bij ons aanmelden voor het schooljaar 2017-2018. Voorwaarde is wél dat er plaats is. Dat weten we pas na de rapportvergaderingen in de laatste schoolweek. Hierover nemen we dan contact op met jou en je ouders. Instromen in havo 5 en vwo 6 is alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk, omdat in het voorgaande leerjaar al schoolexamens zijn afgenomen. Ben je net naar deze regio verhuisd, dan moet het Samenwerkingsverband een onderwijsplaats bieden. We gaan dan met jou en je ouders in overleg.

Procedure
Je ouders sturen een ingevuld en ondertekend aanmeldformulier naar ons op. We kunnen de aanmelding pas in behandeling nemen als alle benodigde documenten in ons bezit zijn. Daartoe vragen we bij je huidige school je dossier op. In het dossier moeten de volgende zaken / documenten zitten:

 • Meegeleverd informatieformulier van de huidige school
 • Indien van toepassing: advies Passend Onderwijs van het SWV Sterk VO Utrecht en Stichtse Vecht
 • Indien van toepassing: Cito-uitslag basisonderwijs en Onderwijskundig Rapport
 • Didactische gegevens. Indien van toepassing: Cito-VAS 0, 1,2 of drempelonderzoek
 • Indien aanwezig: de resultaten van een capaciteitenonderzoek (NIO / WISC)
 • Indien van toepassing: verslag sociaal-emotionele problematiek
 • Advies huidige school en motivatie en onderbouwing van het advies
 • Rapporten voorgaande leerjaren
 • Verzuimoverzicht
 • Indien van toepassing: handelingsplannen
 • Indien van toepassing: dyslexieverklaring en onderzoeksrapport
 • Indien van toepassing: beschikking LGF.

Op grond van deze informatie vindt een intakegesprek plaats tussen de leidinggevende van de afdeling waarvoor je je hebt aangemeld en jou en je ouders. We kunnen dan nog niet zeggen of we plaats voor je hebben. Je ouders worden hiervan telefonisch op de hoogte gesteld zodra de klassenindeling bekend is.

Als je extra ondersteuning nodig hebt, overleggen we eerst met het Samenwerkingsverband.